welkom

Fijn dat u ons gevonden heeft en geïnteresseerd bent in de Military and Hospitaller Orde of Saint Lazarus of Jeruzalem in Nederland.

Wij zijn een vereniging en een zelfstandige afdeling in Nederland van The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem met als hoofdvestiging Madrid, Spanje. De leden van deze oecumenische orde en daarmee ook van onze vereniging in Nederland zijn allen vrijwilligers die gezamenlijk, individueel nationaal en/of internationaal ondersteuning bieden aan verschillende grote of kleine projecten. Altijd met de insteek dat wij er zijn voor anderen. Anderen die, om welke reden dan ook, afhankelijk zijn omdat hen de middelen en mogelijkheden ontbreken voor een menswaardig bestaan, voor zicht op verbetering, voor begeleiding in het ziekteproces, voor “mens” mogen zijn.

De Military and Hospitaller Order van Saint Lazarus of Jerusalem richt zich van oorsprong op Lepra en de verdediging van het christelijke geloof. Vandaag de dag is zij nog steeds met Lepra en aanverwante ziekten verbonden. De leden zetten zich op verschillende manieren, geheel vrijwillig, in voor het behoud en het bevorderen van ridderlijkheid, christelijkheid, spiritualiteit. Kortom zij zien om naar een naaste.

Graag nodig ik u uit om verder te lezen op deze website en ik hoop van harte dat u daarna vragen heeft, kennis wilt maken of misschien als gast een activiteit of een bijeenkomst bij wilt wonen, zodra dat weer kan en mag.

Laat het weten en stuur een email.

En wie weet, tot ziens.

Herma Wijers,

Voorzitter, Grand Bailiff
Grand Bailiwick of the Netherlands