Lepra en Nieuwjaar

Op deze dag is er wereldwijd aandacht voor Lepra. En Lepra is zoals u weet de kern van ons bestaan, daarmee is het begonnen.

Wij staan dan ook niet alleen stil bij Lepra vandaag maar ondernemen ook actie.

Of wij dat op deze dag realiseren of het weekeinde ervoor of erna is op dit moment nog niet bekend.                                                                    Ook de verdere invulling van dit samenzijn en bijbhorende actie is nu nog niet bekend.

Wij denken eraan om dit te combineren met een eerste treffen van leden, vrienden van, bekenden en geintresseerden.                                     Een vorm van nieuwjaarsreceptie.

Zet de datum alvast in uw agenda, een goed begin  is het halve werk!