Frohleichnamsprozession

De processie begint op het marktplein voor het stadhuis met de voorinauguratie en de sing-in.

De feestelijke mis wordt gehouden om 11 uur. Stadsdeken pastor Frank Heidkamp verzorgt de preek.

Daarna verplaatst de Corpus Christi-processie ( burgers, jagers, muzikanten, korpsen, ridderorden, etc. zich vanaf het marktplein en maakt een ronde door de oude stad. Aan de bewoners van de processieroute wordt gevraagd hun huizen feestelijk te versieren, bijvoorbeeld met vlaggen, kaarsen of bloemen.

Rond 13 uur is er een slotceremonie vindt plaats voor de Jozefkapel, Emilie-Schneider-Platz, waar de sacramentele zegen zal worden gegeven.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten op de Stiftsplatz met eten en drinken ( voor eigen rekening).

Deze keer ondersteunt de inzameling de campagne “10.000 pakketten voor Tsjernivtsi” van de hoofdstad Düsseldorf en de Caritasvereniging Düsseldorf1.

Informatie:

Corpus Christi is een katholiek hoogfeest dat de blijvende aanwezigheid van Jezus Christus viert in het sacrament van de Eucharistie 1. Het wordt gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren, dat wil zeggen 60 dagen na Pasen 1. De liturgische naam in de Rooms-Katholieke Kerk is sinds 1970 Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi ‘Hoogfeest van het Lichaam en Bloed van Christus’ . Kenmerkend voor het feest is de Corpus Christi-processie, een eucharistische processie .