Charity

Samenwerken
Samenwerken aan het geheel, aan iets groters, aan mogelijkheden, grensverleggend en over grenzen heen.
Samen zijn wij zoveel sterker. De Military and Hospitaller Orde of Saint Lazarus of Jerusalem is altijd op zoek naar leden die, op basis van hun inzet, kunnen functioneren als initiator, katalysator of multiplicator. Als u zich hiertoe aangetrokken voelt, schroom niet en neem contact op. Door de Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem worden in Noord Europa verschillende stichtingen door onze Bailliwick en door onze buurlanden ondersteund. Een mooi voorbeeld van samenwerken over de grenzen heen.

De stichtingen:
– zijn of in het verleden mede door leden van de Orde opgezet;
– of leden van de Orde hebben zitting in het bestuur van een stichting;
– of leden van de Orde hebben zitting in de adviesraad van een stichting.

Nederland

Stichting Charityfonds van de Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem in Nederland (MHOSLJ).
De leden van de Commanderijen zijn de mensen die invulling geven aan Charity. De resultaten van deze Charity acties worden ondergebracht in de Stichting Charityfonds MHOSLJ. Voor deze werkwijze is gekozen om actie en  resultaat inzichtelijk en transparant te houden, om er voor zorg te dragen dat gelden daar terecht komen waar zij voor zijn bedoeld. Met andere woorden; iedere euro die binnenkomt voor het goede doel wordt ook aan dat doel besteed.
Ons jaarverslag kunt u hier vinden.


Stichting Charitas Flores Nederland

In deze stichting heeft de Commanderij Holland en Zeeland haar Charity activiteiten ondergebracht. Door deze stichting worden jaarlijks in verschillende, dorpen op het eiland Flores, waterputten geboord voor de voorziening van schoon water. Ook worden er riolen gelegd als sanitaire voorzorg. Flores is een Indonesisch eiland en behoort tot de kleine Soenda-eilanden in Zuidoost-Azië.
Meer hierover op de website van deze stichting.

 

Stichting the Neurobionics Foundation
Deze Stichting opgezet door onder ander een van de leden van de Commanderij Sint Servaas bevordert:
• alle vormen van centrale en perifere neuromodulatie door middel van biotechnologie.
• alle vormen van medische diagnostiek op basis van Artificial Intelligence (AI)
• onderzoek betreffende aansturing van mobiliteit door middel van externe robotica / AI
Dit met het doel nieuwe diagnostiek en behandelingsmethoden voor ziektes te ontwikkelen.
Meer hierover kunt u lezen op de website van deze stichting.

 

Stichting Corporation Sembramos Futuro

Deze stichting werd in 2020 mede opgericht door een zoon van een van de ordeleden van de Commanderij Sint Willibrord. De stichting heeft beschikking over een opslagruimte met keuken met industrieel fornuis en bijbehorende pannen. Dagelijks worden door een 20-tal vrijwilligers ongeveer 700 maaltijden verzorgd in verschillende armoede wijken.  Met een persoonlijk pasjes systeem kunnen kinderen hun maaltijd ophalen en worden zo ook dagelijks gezien. Verder heeft de stichting de beschikking over een moestuin waar lokale boeren en hun kinderen het zelf groente en fruit verbouwen en oogsten aanleren. Op dit moment is er geen website, de stichting is officieel geregistreerd in                                                            Colombia. Berichten over dit project plaatsen wij ook onze Facebooksite.

 

Stichting Vrienden van San Juan de Dios
Deze stichting is mede door leden van de Commanderij Sint Willibrord opgezet voor hulp en ondersteuning aan het San Juan de Dios Hospitaal te Manilla.  En voor haar patiënten die vaak niet in staat zijn om de kosten van de zorg te betalen. Een noodzakelijke uitbreiding van het hospitaal is mede met de ondersteuning van Philips Eindhoven gerealiseerd.
Meer hierover kunt u lezen op de website van deze stichting.

België

Priory België is een groeiende Priory en concentreert zich op kleine projecten en vrijwillige arbeid in de lokale omgeving. Een mooi voorbeeld hiervan is de ondersteuning aan “Soiree Venitienne”. Een organisatie die zich richt op het helpen van kinderen in Polen die kreupel zijn. Nieuwsberichten van de Priory worden op deze website gepubliceerd.

 

 

Duitsland

Grossballei Deutschland
De Großballei werkt altijd samen met geschikte partners “ter plaatse”. De charitatieve taken worden vaak uitgevoerd in samenwerking met andere maatschappelijk actieve organisaties. Een belangrijk zwaartepunt van het werk ligt in Oost-Europa zoals Roemenië, Hongarije en in de Oekraïne. Het zwaartepunt van de financiering in de afgelopen jaren lag op een keukenuitbreiding in een ziekenhuis in Jeruzalem, het ziekenhuis staat daar  waar destijds het eerste leprosarium van de orde heeft gestaan.
Meer hierover kunt u lezen op de website van de Grossballei.

 

 

 

 

Stiftung Hilfswerk Deutscher Zahnärzte (HDZ).
Deze stichting die door tandartsen uitgeboord tandzilver en tandgoud verzamelt steunt de lepra-hulp.
(De orde van Saint Lazarus is van oorsprong gericht op verpleging van leprozen). Meer hierover kunt u lezen op de website van deze stichting.

 

 

Het Lazarus Hilfswerk in Duitsland werd in 1973 onder andere door Duitse leden Humanitarian Grand Priority Europe opgericht. Sinds 2020 is men via een aparte stichting actief    op het gebied van Oekraïne Hulp en biedt al jarenlang ondersteuning en hulpgoederen samen met Oekraïne-Hilfe Lobetal, een non-profitorganisatie.
Meer hierover kunt u lezen op de website van de GPEU.

Frankrijk

Grand Priory France

Initieert verschillende Charityacties die uiteenlopen van geld inzamelen tot goederen verzamelen tot muziekbijeenkomsten en Charitydiners.
Meer hierover kunt u lezen op de website van de Grand Priory Frankrijk

 

 

Allen

Alle leden van de Militiare and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem steunen het project “renovatie en uitbreiding van een schoolcentrum in Ryak, Libanon” dat wordt gerund door de Melkite Church. Het initiatief voor deze renovatie ligt bij de Hereditary Commandery of Rurich.
Informatie hierover is opgenomen in het Hospitaller Report. Dit report kunt u vinden onder de pagina charity