orde nationaal

The Internationale Militairy and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem die haar hoofdzetel heeft in Madrid, Spanje kent op dit moment 38 Jurisdicties (landen die lid zijn), 1 grote Commanderij als lid, 4 erfelijke Commanderijen als lid en een Internationale Grand Bailiwick.

Binnen de Orde worden landen die lid zijn een Jurisdictie genoemd ofwel “The Grand Bailiwick”. De Bailiwick kan verschillende afdelingen hebben die Commanderijen worden genoemd. Naast de Grand Bailiwick van een land kunnen er ook erfelijke Commanderijen zijn in een land. Erfelijke Commanderijen staan gelijk met een Jurisdictie en hebben gelijke bevoegdheden. Erfelijke Commanderijen worden gevormd door een adellijke familie en alleen leden van dezelfde familie zijn lid van deze erfelijke Commanderij. Er kunnen logischerwijs dan ook meerdere erfelijke Commanderijen zijn in een land. Met andere woorden een land kan een Jurisdictie kennen en een of meerdere commanderijen kennen.
De eerder genoemde grote Commanderij, die gelijk staat aan een Jurisdictie, is het gevolg van geschiedenis. En de internationale Bailiwick is een Jurisdictie voor leden die geen vaste thuisbasis hebben.

Nederland is lid van deze Internationale Orde en is daarmee een zelfstandige Jurisdictie en wel “The Grand Bailiwick of the Netherlands”, eenvoudig gezegd een zelfstandige afdeling. Jurisdicties worden in het kort aangeduid als MHOSLJ met de toevoeging van het land waarin de afdeling is gevestigd. In onze situatie is het afgekort: MHOSLJ Nederland.

“The Grand Bailiwick of the Netherlands.
De organisatie in Nederland kent een vereniging en een stichting.

De vereniging bestaat momenteel uit drie afdelingen die Commanderijen worden genoemd, dit zijn:

 

Commanderij Sint Willibrord, links;
Commanderij Holland en Zeeland in het midden;
Commanderij Sint servaas, rechts.

 

Wij hopen dat wij in de toekomst een Commanderij in het noorden van ons land in kunnen inrichten.
Heeft u ideeën hierover laat het ons vooral weten. 

De vereniging heeft tot doel om de leden te stimuleren en te motiveren om op basis van christelijke ridderlijkheid charity te initiëren en uit te voeren en om een bijdrage te leveren aan het werven van geïnteresseerden. Dit alles op basis van vrijwilligheid.

De stichting heeft als doel de leden van de vereniging te motiveren om charity te initiëren en uit te voeren, een financiële vrijwillige bijdrage te leveren en om anderen te motiveren donateur, vriend te worden en/of fundraising te realiseren. Een ander belangrijk doel is de resultaten van de Charityactiviteiten zorgvuldig te beheren.

Het bestuur van de stichting
Het bestuur van de stichting bestaat uit de voorzitter, tevens de voorzitter van de vereniging, een secretaris, tevens de secretaris van de vereniging en een financieel adviseur ( vaak de functionaris van de vereniging ). De functie van secretaris en financieel adviseur kunnen ook door niet leden worden ingevuld.

Het bestuur van de vereniging ofwel het Kapittel bestaat uit minimaal 3 leden.
De voorzitter wordt voorgedragen door de leden en benoemd door de Grootmeester.
De Chancellor wordt voorgedragen door de Grand Bailiff (voorzitter) en benoemd door de Grootmeester.

Commanders worden voorgedragen door de leden van de Commanderij en benoemd door de Grand Bailiff.
Commanders zijn als bestuursleden de vertegenwoordigers en de stem van hun commanderijleden.

Leider:
Herma Wijers, Grand Bailiff

Mathieu Lenders, Bailiff

Geestelijk leider:
Pastoor William van Dijck, priester en benoemd in de parochiefederatie Hoensbroek.

Secretaris:
Dominique Rijnbout, Chancellor

Heraldicus:
Hans de Boo

Afdelingsleiders:
Corien van Dorp – Commander Sint Willibrord,
Matthieu Lenders – Commander Sint Servaas,
Harry Kamen junior – Commander Holland en Zeeland.

Receiver:
Jos Lenders

Custodian:
Karin Lenders

Pr Officer en archivaris:
Bernard Grothues