Geschiedenis Nationaal

Een korte samenvatting in jaartallen

1932
De Nederlandse gezant in Madrid dr. M.W.R. van Vollenhoven, heer van Kleverskerke, foto rechts, wordt benoemd tot Grand Prior van Nederland. Hij was gehuwd met prinses Marie Christine de Borbón, een familielid van de toenmalige grootmeester Don Francisco de Borbón y Borbón. In 1935 ontvangt hij het grootkruis.

1938
Op 29 april wordt in ’s-Gravenhage de stichting Broederschap’ “ATAVIS ET ARMIS” in leven geroepen. De stichting stelt zich ten doel “de bevordering van het heil der Nederlandsche volksgemeenschap; de versterking van het volksbewustzijn door bevordering van de instandhouding der familietraditie; de bescherming van geestelijke waarden en de verleening van steun in het algemeen en de verleening van steun ten behoeve van de bestrijding der lepraziekten in het bijzonder “Als kenteeken van heraldischen aard wordt door de broederschap het achtpuntige Lazaristenkruis (van sinopel), met daarop de Hollandsche Leeuw (van keel, lazuur getongd en genageld), gevoerd.” Van de broederschap, noch van haar leden is verder iets bekend, mogelijk ten gevolge van de twee jaar later uitgebroken wereldoorlog.

1964
Nederlandse leden van de in Parijs gevestigde Orde van Sint Lazarus richten hun eigen Nederlandse afdeling op. Dr. van Vollenhoven is een van de oprichters. Voor het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid in de vorm van een stichting of vereniging was toen nog koninklijke goedkeuring vereist. Het verzoek aan de Kroon wordt ter zijde gelegd, waarschijnlijk omdat goedkeuring impliciet koninklijke erkenning in zou houden. Na de invoering van Boek 2 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek (1976) is dat niet meer nodig en volstaat inschrijving bij de Kamer van Koophandel en krijgt de Orde rechtspersoonlijkheid.

1965
Tijdens een plechtige ceremonie in kasteel Moersbergen bij Doorn wordt de Groot Priorij van Nederland “opnieuw geïnstalleerd” door de grootbeheerder – later grootmeester – de hertog van Brissac. Deze Grootpriorij bestaat nog steeds en heeft na het schisma (2004) de zijde van de Orléans obediëntie gekozen.

1990
Oprichting van de Commandery of the Netherlands als informele vereniging. De inauguratie vond plaats op het kasteel van Rhoon.
De vereniging vertegenwoordigt op verzoek van de Grootmeester Francisco Enrique de Borbón Duke de Seville, de Parijs-Malta obediëntie in Nederland. De charity-activiteiten worden ondergebracht in een stichting Atavis et Armis die zich ten doel stelt “het verzorgen van de organisatie en administratie in Nederland van de Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem, alsook de verdediging van het christelijk geloof en verrichten van christelijke naastenliefde.”

1991
Naamswijziging in Stichting Malta Obedience.
De orde is in Nederland actief onder de naam Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem in Nederland en wordt ook wel afgekort als MHOSLJ.

1998 – 1999
Oprichting van de Stichting Commanderij Sint Willibrord en de Stichting Commanderij Sint Servaas. De Commanderij Holland en Zeeland is ingetreden in het voorjaar van 2021. Vanuit de Commanderijen worden Charityactiviteiten en andere activiteiten geïnitieerd en gerealiseerd.

 

Commanderij Sint Willibrord, links;
Commanderij Holland en Zeeland in het midden;
Commanderij Sint servaas, rechts.

 

2016 – 2018
De rechtspersoonlijkheid van de Orde wordt omgezet in een vereniging en de beide stichtingen worden omgezet in een stichting van waaruit de charity projecten worden bekostigd.

 2018

Sinds 2018 is de voorzitter van de vereniging en van de stichting mevrouw Herma Johanna Wijers, zij is door de Grootmeester Francisco de Borbón, Graaf von Hardenberg benoemd als Grand Bailiff van de Grand Bailiwick Nederland.