Geschiedenis

De  Military and Hospitaller Orde of Saint Lazarus of Jeruzalem kent een lange geschiedenis, voor de feiten en cijfers lees verder onder de tab nationaal en/of internationaal.

Deze Orde is een oeumenische Orde en kent een Internationaal kakrakter met 38 Grand Bailiwick’s/ Grand Priory’s , 1 Grand Commandery, 3 Heriditary Commanderies en 1 Internationale Bailiwick verspreidt over de hele wereld. De hoofdvestiging is in Madrid en kent, net als wij, een vereniging en een stichtingsvorm. De leden in Nederland en Belgie zijn allen vrijwilligers die gezamenlijk, individueel nationaal en/of internationaal ondersteuning bieden aan verschillende grote of kleine projecten. Altijd met de insteek dat wij er zijn voor anderen. Anderen die, om welke reden dan ook, afhankelijk zijn omdat hen de middelen en mogelijkheden ontbreken voor een menswaardig bestaan, voor zicht op verbetering, voor begeleiding in het ziekteproces, voor “mens” mogen zijn.

De Military and Hospitaller Order van Saint Lazarus of Jerusalem richt zich van oorsprong op Lepra en de verdediging van het christelijke geloof. Vandaag de dag is zij nog steeds met Lepra en aanverwante ziekten verbonden. De leden zetten zich op verschillende manieren, geheel vrijwillig, in voor het behoud en het bevorderen van ridderlijkheid, christelijkheid, spiritualiteit.

Kortom zij zien om naar een naaste daar gaat het om.