Geschiedenis

De  Military and Hospitaller Orde of Saint Lazarus of Jeruzalem kent een lange geschiedenis, voor de feiten en cijfers lees verder onder de tab nationaal en/of internationaal.

Deze Orde is een oecumenische Orde en kent een Internationaal karakter met 38 Grand Bailliwick’s/ Grand Priory’s , 1 Grand Commandery, 3 Heriditary Commanderies en 1 Internationale Bailliwick verspreidt over de hele wereld. De hoofdvestiging is in Madrid en kent, net als wij, een vereniging en een stichtingsvorm. De leden in Nederland en België zijn allen vrijwilligers die gezamenlijk, individueel nationaal en/of internationaal ondersteuning bieden aan verschillende grote of kleine projecten. Altijd met de insteek dat wij er zijn voor anderen. Anderen die, om welke reden dan ook, afhankelijk zijn omdat hen de middelen en mogelijkheden ontbreken voor een menswaardig bestaan, voor zicht op verbetering, voor begeleiding in het ziekteproces, voor “mens” mogen zijn.

De Military and Hospitaller Order van Saint Lazarus of Jerusalem richt zich van oorsprong op Lepra en de verdediging van het christelijke geloof. Vandaag de dag is zij nog steeds met Lepra en aanverwante ziekten verbonden. De leden zetten zich op verschillende manieren, geheel vrijwillig, in voor het behoud en het bevorderen van ridderlijkheid, christelijkheid, spiritualiteit.

Kortom zij zien om naar een naaste daar gaat het om.