Charity

Als velen samenwerken in het kleine, niet alleen lokaal, maar ook over de grenzen heen kan in het geheel toch iets groters mooiers en zelfs grensverleggends ontstaan. De Military and Hospitaller orde of Saint Lazarus of Jerusalem is altijd op zoek naar leden die, op basis van hun inzet , kunnen functioneren als initiator, katalysator of multiplicator. Als u zich hiertoe aangetrokken voelt, schroom niet en neem contact op. Door de Militairy and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem worden in Noord Europa verschillende stichtingen ondersteund. Op deze pagina noemen wij er een paar. Dit zijn stichtingen die door onze Bailiwick en door onze buurlanden worden ondersteund.

Deze stichtingen zijn of:
– in het verleden mede door leden van de Orde opgezet;
– leden van de Orde zitten in het bestuur van de stichting;
– leden van de Orde zitten in de adviesraad van de stichting.

Nederland

Stichting Charityfonds van de Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem in Nederland (MHOSLJ). De leden van de Commanderijen zijn de mensen die invulling geven aan Charity. De resultaten van deze Charity acties worden ondergebracht in de Stichting Charityfonds MHOSLJ. Voor deze werkwijze is gekozen om actie en  resultaat inzichtelijk en transparant te houden, om er voor zorg te dragen dat gelden daar terecht komen waar zij voor zijn bedoeld. Met andere woorden; iedere euro die binnenkomt voor het goede doel wordt ook aan dat doel besteed.
Ons jaarverslag kunt u hier vinden.

 

Stichting Charitas Flores Nederland
In deze stichting heeft de Commanderij Holland en Zeeland haar Charity activiteiten ondergebracht. Door deze stichting worden jaarlijks in verschillende, dorpen op het eiland Flores, waterputten geboord voor de voorziening van schoon water. Ook worden er riolen gelegd als sanitaire voorzorg. Flores is een Indonesisch eiland en behoort tot de kleine Soenda-eilanden in Zuidoost-Azië.
Meer hierover kunt u vinden op de website van Charitas Flores.

 

Stichting the Neurobionics Foundation
Deze Stichting is opgezet door een van de leden van de Commanderij Sint Servaas. deze bevordert:
• alle vormen van centrale en perifere neuromodulatie door middel van biotechnologie.
• alle vormen van medische diagnostiek op basis van Artificial Intelligence (AI)
• onderzoek betreffende aansturing van mobiliteit door middel van externe robotica / AI
Dit met het doel nieuwe diagnostiek en behandelingsmethoden voor ziektes te ontwikkelen.
Meer hierover kunt u vinden op de website van Neurobionics.

 

Stichting Corporation Sembramos Futuro
Deze stichting werd in 2020 mede opgericht door een zoon van een ordelid van de Commanderij Sint Willibrord, wonend in Colombia, samen met een lokale vrijwilligersorganisatie. De lockdowns tijdens de Coronapandemie heeft vooral arme mensen die afhankelijk zijn van daglonerswerk zwaar getroffen, het was en is voor velen van hen onmogleijk om aan eten te komen. De stichting heeft beschikking over een opslagruimte met keuken met industrieel fornuis en bijbehorende pannen. Dagelijks worden door een 20-tal vrijwilligers maaltijden verzorgd in de wijken Nuevo Jerusalem, Paris en El Pinar in Medellin. Met een persoonlijk pasjes systeem kunnen kinderen hun maaltijd ophalen en worden zo ook dagelijks gezien. Bijkomend voordeel: minder geweldsdelicten en een afname in huiselijk geweld en kindermisbruik. De stichting beschikt over een moestuin waar lokale boeren en hun kinderen van basis van zelf groente en fruit verbouwen aanleren. Dankzij donaties van met name Nederlandse vrienden en familie konden 700 maaltijden per dag worden verzorgd. De erstige terugval in de economie en stijgende prijzen maakt dat extra hulp onmisbaar is.
Meer hierover op de website van sembramosfuturo.

 

Stichting Vrienden van San Juan de Dios
Deze stichting is mede door leden van de Commanderij Sint Willibrord opgezet voor hulp aan de Filippijnen. Doel van de stichting is om het San Juan de Dios Hospitaal te Manila te ondersteunen. Met name mensen die niet of nauwelijks over financiele middelen beschikken om de kosten van de dienstverlening van het hospitaal te kunnen betalen. Waar mogelijk en kan is er ook aandacht voor materiele zaken. Samen met de ondersteuning van Philips Eindhoven is dit hospitaal destijds ook verder uitgebreid.
Meer hierover op de webite stichting vrienden van San Juan.

 Belgie


Priory Belgie is een groeiende Priory en concentreet zich op kleine projecten en vrijwillige arbeid in de lokale omgeving.
Een mooi voorbeeld hiervan is de ondersteuning aan “Soiree Venitienne”. Een organisatie die zich richt op het helpen van kinderen in Polen die kreupel zijn. Nieuwsberichten van de Priory worden ook op deze website gepubliceerd.

 

 

Duitsland

Grossballei Deutschland
De Großballei werkt altijd samen met geschikte partners “ter plaatse”. De charitatieve taken worden vaak uitgevoerd in samenwerking met andere maatschappelijk actieve organisaties. Een belangrijk zwaartepunt van het werk ligt in Oost-Europa zoals Roemenië, Hongarije en in de Oekraïne. Het zwaartepunt van de financiering in de afgelopen jaren lag op een keukenuitbreiding in een ziekenhuis in Jeruzalem, het ziekenhuis staat daar  waar destijds het eerste leprosarium van de orde heeft gestaan.  Meer hierover op de website van de Großballei

 

 

Stiftung Hilfswerk Deutscher Zahnärzte (HDZ).
Deze stichting die door tandartsen uitgeboord tandzilver en tandgoud verzamelt steunt de lepra-hulp.
(De orde van Saint Lazarus is van oorsprong gericht op verpleging van leprozen).
Meer hierover op de website van Stiftung Hilfswerk Deutscher Zahnärzte.

 

 

Het Lazarus Hilfswerk in Duitsland werd in 1973 onder andere door Duitse leden Humanitarian Grand Priority Europe opgericht. Sinds 2020 is men via een aparte stichting actief op het gebied van Oekraïne Hulp en biedt al jarenlang ondersteuning en hulpgoederen samen met Oekraïne-Hilfe Lobetal,een non-profitorganisatie.
Meer hierover op de website van de GPEU.

 

Frankrijk

Grand Priory France

Initieert verschillende Charityacties die uiteenlopen van geld inzamelen tot goederen verzamelen tot muziekbijeenkomsten en Charitydiners.
Meer hierover op de website van de Grand Priory Frankrijk

 

 

Allen

Alle leden van de Militiare and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem steunen het project “renovatie en uitbreiding van een schoolcentrum in Ryak, Libanon” dat wordt gerund door de Melkite Church. Het initiatief voor deze renovatie ligt bij de Hereditary Commandery of Rurich. Informatie hierover is opgenomen in het Hospitaller Report.