charity

Onze charity activiteiten zijn ondergebracht in de

Stichting Charityfonds van de Militairy and Hospitaller Orde of Saint Lazarus of Jerusalem in Nederland.
Kortweg Stichting Charityfonds MHOLJ genoemd.
De leden van de Commanderijen zijn de mensen die invulling en uitvoering geven aan Charity. De resultaten van Charity acties worden ondergebracht in de Stichting Charityfonds MHOLJ. Voor deze werkwijze is gekozen om actie en resultaat inzichtelijk en transparant te houden, om er voor zorg te dragen dat gelden daar terecht komen waar zij voor zijn bedoeld. Met andere woorden, iedere euro die binnenkomt voor het goede doel wordt ook aan dat doel besteed.

In de loop van de jaren zijn er verschillende projecten gesteund, wij noemen er hier een paar:
– Elkana, Zuid Afrika: kinderen leren om muziek te maken;
– Limburg, aan 2 lagere scholen leveren wij 3x per week fruit omdat veel van deze kinderen onder de armoedegrens leven;
– In Noord-Holland en Limburg hands on activiteiten in verzorgings- en verpleeghuizen;
– Noord-Holland, Amsterdamschool voor fournituren een project in Afrika – jongeren onderwijzen in het maken-herstellen van kleding.

Onderstaand instellingen  ontvangen jaarlijkse een financiële bijdrage:
– Stichting Ambulancewens;
– Hospicio de San Jose ,Manila waar zieken armen worden opgevangen en verzorgd;
– Saint Vincent Home for the Elderly op de Filipijnen.

De Commanderij Holland en Zeeland heeft haar Charity activiteiten ondergebracht in de Stichting Flores en heeft tot doel om de leefomstandigheden te verbeteren op het eiland Flores door o.a. waterleidingen aan te leggen. Flores is een Indonesisch eiland en is een van de Kleine Soenda-eilanden.

En er zijn bijdragen geweest aan:
– De voedselbank in Nederland;
– Jongeren hulp Rwanda, voor jongeren die kunnen en willen leren is het school-en boekengeld betaald.